KỸ NĂNG XÃ HỘI


Kỹ năng xã hội (tương tác giữa các cá nhân) là những kỹ năng sống mà chúng ta sử dụng hàng ngày để giao tiếp và tương tác với những người khác, cá nhân và theo nhóm.

Những người có kỹ năng xã hội tốt thường thành công hơn trong công việc và cuộc sống cá nhân của họ.

Nhà tuyển dụng thường tìm cách thuê nhân viên với kỹ năng xã hội mạnh mẽ - họ muốn những nhân viên của mình sẽ làm việc tốt trong một đội và có thể giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp và khách hàng.
Kỹ năng xã hội không chỉ quan trọng tại nơi làm việc.
Cuộc sống cá nhân của chúng ta cũng có thể hưởng lợi khi kỹ năng xã hội của bạn phát triển. 
Những người có kỹ năng xã hội tốt thường được coi là lạc quan, bình tĩnh, tự tin và lôi cuốn  - phẩm chất khiến cho những người khác quý mến hoặc bị hấp dẫn.

Thông qua nhận thức về cách bạn tương tác với những người khác - và với thực tế - bạn có thể cải thiện kỹ năng xã hội của bạn.

Vì vậy phần này Du sẽ viết về các kỹ năng xã hội để bạn có đầy đủ các thông tin và lời khuyên thiết thực mà bạn có thể sử dụng để cải thiện kỹ năng xã hội của bạn.
Danh sách các kỹ năng xã hội Du xây dựng bao gồm:
Xây Dựng Các Mối Quan Hệ - Cách xây dựng và giữ gìn các mối quan hệ của bạn.

Kỹ Năng Giao Tiếp - Những gì chúng ta nói và làm thế nào chúng ta nói nó.

Kỹ Năng Làm Việc Nhóm - Làm việc hiệu quả với những người khác để tìm một kết quả chung tốt nhất.
...

0 nhận xét: